Home

Voor uitgebreide informatie en draaiboeken bij de organisatie van evenementen verwijzen we naar de website

ikorganiseer.be van de Vlaamse Overheid.


Globaal gezien zijn volgende regels van toepassing voor privéfeesten en huwelijken


Elke gast en/of organisator -particulier of professional- van een huwelijks- of privéfeest in een feest-of banketzaal dan wel op privé domein dient zich te houden aan de maatregelen beschreven in ‘Gids voor de veilige heropstart van huwelijks- en privéfeesten’. De richtlijnen zijn ook van toepassing tijdens de op- en afbouw van het feest. Einduur van het feest staat beschreven in het horecaprotocol.

Vóór hun aankomst op de feestlocatie dient de organisator de gasten informatie te bezorgen over de huidige richtsnoeren van de lokale volksgezondheidsinstanties en over specifieke maatregelen die in de feestlocatie zijn genomen.


Aantallen:

Volgens de regels bepaald vanaf 27 juni:

 • Feest-en banketzalen: volgens de regels van het horecaprotocol afhankelijk van de maximale

  capaciteit van de binnenzaal.

 • Tuinfeest (buiten het privéterrein met of zonder open tent): de regels van het horecaprotocol worden aanbevolen. Wij herinneren u eraan dat binnenshuis, de limiet is verhoogd tot 8 personen in aanvulling op de bewoners, kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen.


Huwelijksceremonie (burgerlijk, religieus of gelijkgesteld: symbolisch/vrijzinnig/seculier)

Volgens de regels bepaald voor:

 • Stad- & gemeentehuizen, gebedshuizen (& gelijkgesteld): volgens de regels van het op dat

  moment geldende protocol voor religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten

 • Tuinfeesten (privé domein): volgens de aantallen bepaald door het laatste MB, met toepassing

  van de regels van het horecaprotocol  De ‘Gids voor de veilige heropstart van huwelijks- en privéfeesten’ houdt voor de veilige heropstart van de huwelijkssector rekening met:

 • Ministeriële Besluiten

  Het huidige protocol voldoet aan de minimumvoorwaarden tot heropstart, vastgelegd bij het ministeriële besluit van 28 oktober 2020, dat van kracht is op 18 juni 2021. Meer informatie over de momenteel geldende maatregelen vind je op www.info-coronavirus.be.

 • Reeds goedgekeurde basis- en sectorprotocollen
  De inhoud van deze gids sluit zo maximaal mogelijk aan op bestaande protocollen:

  • Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

  • Catering: horecaprotocol* (Algemeen + Eetgelegenheden en/of Zalen)

  • Organisatie: eventsector*

  • Ceremonie: religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten*

  • Cultuur: basisprotocol cultuur*

  • Fotografen: Beroepsfotografen protocol*

  • Vervoer: G.T.L. & De Lijn / Toerisme*

   *wanneer bovenstaande protocollen versoepelen (outdoor/indoor), versoepelen de regels voor de huwelijkssector mee

 • Lokale beslissingen

  Tenslotte spelen de lokale besturen en de gouverneurs een belangrijke rol in het al dan niet toelaten en/of opleggen van bepaalde voorwaarden. Zij kunnen op lokaal niveau organisatoren bijstaan om de activiteiten zo covid-proof mogelijk te laten doorgaan, binnen de geldende regelgeving. In het belang van de veiligheid en volksgezondheid kunnen ze beslissen om strenger op te treden. De besturen genieten daarbij een grote autonomie, wat soms tot verschillende voorwaarden of gestrengheid tussen gemeenten of provincies kan leiden. Informeer je dus goed vooraf!

De besluitvorming op federaal niveau en maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale

overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol.